قابل توجه کلیه مصرف کنندگان دستگاه کاهش مصرف برق چاپ

با توجه به سواستفاده، تعدادی افراد سودجو از نام تجاری و برند حافظ الکترونیک و الکترو حافظ و اقدام به فروش دستگاههای تقلبی با ادعای کاهش مصرف برق، جهت جلوگیری از این امر به سفارش بنیاد ملی نخبگان و با همکاری پارک فناوری پردیسان، شرکتی با نام تجاری ماهان انرژی پردیس اختر به شماره ثبت 6129 ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای استان قم، ثبت شده و از این پس کلیه محصولات دستگاه کاهش مصرف برق با نام اختراع دستگاه بهینه ساز مصرف برق با برند ماهان انرژی تولید و به فروش می رسد، که فاکتور فروش و برگ گارانتی دستگاه می بایستی ممهور به مهر این شرکت و به امضای جناب آقای مهندس محمد اخترشناس و خانم سیده فاطمه کریمی برسد.بدیهی است در صورت کشف جعل عنوان و نام تجاری برابر با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و قانون حمایت از مخترعین،  فرد متخلف  تحت تعقیب و با وی برخورد قانونی خواهد شد.