حضور موسسه فنی حافظ الکترونیک در نمایشگاه علم تا عمل چاپ

 

نمایشگاه علم تا عمل

همزمان با هفته دولت، جشنواره ملی علم تا عمل؛ فناوری و تجاری سازی در عرصه ملی از 14 شهریور ماه به مدت 3 روز در تهران برگزار شد. به گفته مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تفاوتهای مهم این جشنواره با جشنواره‌ شکوفایی و نوآوری، پذیرش طرحهایی با قابلیت تجاری سازی بود.طرح «مدیریت مصرف هوشمند انرژی برق» به عنوان طرح برگزیده  به جشنواره ملی علم تا عمل راه یافت.

مهندس محمد اخترشناس