تعرفه برق چاپ

تعرفه برق جدید شامل تعرفه برق خانگی - تعرفه برق صنعتی - تعرفه برق تجاری به همراه متن نامه و پیوست

 

ابلاغ مصوبه وزير نيرو- تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها جهت مصارف از ابتداي سال 1390

با سلام

به پيوست مصوبه شماره 100/20/2318/90 مورخ 30/1/90 وزير نيرو در خصوص تعرفه هاي برق و شرايط عمومي مربوطه جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

داود منظور
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي
و قائم مقام ستاد هدفمند كردن يارانه ها
رونوشت:

- جناب آقاي رحيمي، معاون اول رييس مجترم جمهور به همراه پيوست جهت استحضار.
- جناب آقاي دكتر حسيني وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به همراه پيوست جهت استحضار.
- جناب آقاي مهندس نامجو وزير محترم نيرو جهت استحضار.
- قائم مقام محترم وزير.
- معاونين محترم وزير.
- شركت مادر تخصصي توانير به همراه پيوست.
- شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور به همراه پيوست.
- شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران به همراه پيوست.

پیوست‌ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (tarefe-bargh-1390.pdf)تعرفه جدید برقسال 1390 برگرفته از سایت وزارت نیرو4092 Kb